Letölthető programfüzet:

programfuzet

Adventtől Vízkeresztig Szentendrén,
2015. november 28. - 2016. január 10.KÖSZÖNTŐAdventben rácsodálkozunk arra a bizalomra, amivel Isten az emberhez fordul. Isten Szent Fiát, Jézust magatehetetlen csecsemőként egy emberpárra bízza, Máriára és Józsefre. Nem állít melléjük láng- pallosú őrző-védő kerubokat, hanem szerény istállóban az ács és felesége gondjára bízza egyszülött át.

Ha az Isten így megbízott az emberben, hogy számára a legdrágábbat rábízta, akkor nekünk is bízni kell az emberben, akit társul, testvérül, barátul kaptunk. Családjaink, közösségeink akkor tudnak hosszú távon fennmaradni, ha van köztünk szolidaritás, bizalom, összetartozás, egymásra gyelés. A szeretet tartja össze közösségeinket, élettel, fénnyel, meleggel, lélekkel tölti meg családjainkat. Egy összetartó közösség nem mástól, nem kívülről várja dolgai jobbra fordulását, hanem tagjai egymásban bízva szövik közös terveiket, melyeket aztán cselekvő szeretettel közösen meg is valósítanak.

Szentendrén ilyen közösséget építünk. Munkám során sok olyan embert ismertem meg, akik önzet- lenül, szívesen tesznek a városukért, az itt élőkért. Ez Szentendre egyik erőssége, az itt élő szép számú lokálpatrióta, aki szívén viseli a város sorsát, fejlődését. Van, aki tanácsaival, van, aki kapcsolataival, más a keze munkájával vagy adománnyal járul hozzá Szentendre fejlődéséhez.

A karácsonyi ünnepkör része, hogy kiemelt gyelmet szentelünk a rászorulókra, akik segítségünk, adományunk nélkül talán ünnepelni sem tudnának. Idén 164, tízévesnél atalabb szentendrei gyereknek gyűjtünk, akik az adományokból személyre szabott karácsonyi ajándékot kapnak. Nyolc gyűjtőpontot helyeztünk el a városban. Hívom Önöket is, hogy felkeresve a gyűjtőpontokat adományukkal járuljanak hozzá, hogy a szegény sorsú szentendrei gyerekeket közösen megaján- dékozhassuk az ünnep alkalmából.

Örömteli adventi készülődést, boldog Karácsonyi Ünnepeket kívánok minden szentendrei polgárnak!

Gyürk Dorottya
kulturális alpolgármester