Letölthető programfüzet:

programfuzet

Betlehemek

 

Menjünk mi is Betlehembe...

 

Közép-Európa katolikus vidékein régóta elterjedt szokás, hogy a karácsonyfa-állítás mellett Jézus születését, a pásztorok és a három királyok látogatását ábrázoló, kis figurákkal berendezett jelenetet helyeznek a karácsonyfa mellé. Mintája az a ma is élő középkori eredetű egyházi hagyomány, hogy karácsonytól vízkereszt ünnepéig a templomokban nagyobb, szinte szinpadi hatást elérő szoboregyüttest állítanak fel a születés barlangját, vagy istállót ábrázoló háttér elé. Ez a szokás a liturgikus vagy bibliai témájú szinpadi szinpadi játékokra vezethető vissza.

A jelenet szereplői a kisded Jézus, anyja Mária és Szent József. Az őket elsőként felkereső pásztorok, az emberiség első képviselői, akik Lukács evangéliumában leírt hagyomány szerint láthatták és megvallhatták Krisztust.

A napkeleti bölcsek történetét csak Máté evangélista beszéli el. A csillag követése miatt mágusokként is őrzi őket az emlékezet. Királyokká azáltal lettek, hogy ószövetségi jövendöléseket vonatkoztattak rájuk: Népek jönnek világosságodhoz, és királyok a benned támadt fényességhez (Iz 60,3). Szent Ágoston szerint ők voltak az első pogányok (ahogy a pásztorok voltak az első zsidók), akiknek megnyilatkozott a gyermek isten mivolta. Nevüket Gáspár, Menyhért, Boldizsár csak a 9. század óta említik, ennek a hagyománynak az eredete bizonytalan. Személyüket hol a három életkor, hol az akkor ismert földrészek (Ázsia, Európa, Afrika) képviselőinek tartották, ezért ábrázolták az egyiket mórnak vagy szerecsennek.

A betlehemi jelenet egy képben ábrázolja tehát a három evangéliumi eseményt: Jézus születését, a pásztorok és a napkeleti bölcsek látogatását. Így kíván emlékeztetni bennünket a karácsony ünnepének igazi jelentésére, a történelembe lépő, az emberrel közösségét kijelentő isteni jelenlétére.

Országszerte egyre több városban találkozni már betlehemmel, és mi, szentendreiek méltán lehetünk büszkék a mieinkre. Szentendrén összesen öt betlehemet csodálhatunk meg: négyet a belvárosban (a Fő téren, a Péter-Pál templom mellett, az evangélikus templomnál és a Marcipán múzeumban), egyet pedig kint a Skanzenben.

A Fő tér Betlehemét három évszakon át a Skanzenben őrzik. Szalmaszobrait W. Horváth Nóra (ötletgazda) és Papp Kornélia újította és öltöztette fel. Jászolába december 24-én, karácsonykor kerül a kis Jézus.

A Péter-Pál templom mögötti téren található betlehem alkotója Haranghy Jenő grafikus és festőművész. Ezt a betlehemet családja számára készítette az 1940-es években, akik szentendrei lakosként hozzájárultak ahhoz, hogy felnagyított méretben elkészítsék az eredeti alkotás másolatát.

Az evangélikus templom kereszt alatti falához komponált betlehem az Új Művész Étterem tulajdonosa, Novák Gábor támogatásával, Horváth-Hegyi Olivér evangélikus lelkész befogadó szeretetével született meg. A rokokó szobor-utánzatok lágyítását, felöltöztetését saját selymeivel, brokátjaival teszik életszerűbbé.

A Marcipánmúzeum kirakatában egy olyan kézimunkával és természetesen marcipánból készült betlehemet csodálhatunk meg, melyet először a cukrászat dolgozói a 30-40-es években készítettek el.

A Szabadtéri Néprajzi Múzeumban kihelyezett szalmabábuk érdekessége, hogy igazi ember nagyságúak és az új, Észak-magyarországi falu tájegység Imolai istállóját népesítik be november 26-tól december 11-ig, az adventi időszak 3 hétvégéjén. Sőt december 3-án a Lajta Néptáncegyüttes tagjai meg is elevenítik a betlehemezés szokását és lucázást is bemutatnak.