Letölthető programfüzet:

programfuzet

Karácsonyi kívánságMit kérsz az angyalkáktól vagy Jézuskától karácsonyra? Írtál, rajzoltál nekik levelet? – kérdik a felnőttek a kicsiktől, hiszen alig várják, hogy a „kívánságlistát” kezükbe véve teljesíthessék annak legalább egy részét, így szerezve örömöt a gyerekeknek, hogy csak kis időre is, de angyalnak érezhessék magukat, most „hivatalosan”. 94 éves Édesapámmal beszélgetve megtudtam, hogy ennyi idő elteltével is a Karácsony maradt az egyik legkedvesebb gyerekkori emléke, amikor a karácsonyfát aszalt gyümölcsök, almák díszítették, finom kalácsillat lengte be a házat és a pattogó tűznél a család együtt hallgatta, majd énekelte a kántálók dalba foglalt örömüzenetét. Nagymamám, Katona Lídia akkor meg tudta teremteni ezt a szeretetteljes légkört, de honnan merítette hozzá az erőt, a képességet?

Most 1906-ból, az ő hatodik osztályos népiskolai olvasókönyvét lapozva megakadt a szemem egy rövidke olvasmányon, a „Három kívánság”-on. A népmesék világából sokféle változata ismert a csodavárásnak, ez azonban a népi bölcsesség erejével sűríti össze a lényeget: „Három dolog van, amit az emberek leggyakrabban szoktak maguknak kívánni: okosságot, hatalmat és gazdagságot….Hanem azt csakugyan kevesen tudják, hogy tulajdonképpen akárki maga is teljesíthetné e nagy kívánságot…..Megtanít erre bennünket egy hajdani bölcs e szavakban: Az az okos, aki mindenkitől tanul; az a hatalmas, aki indulatain uralkodni tud, és az a gazdag, aki kevéssel megelégszik.”

A kívánság szót hallva a mai ember mire gondol? Tudunk a fenti mérce szerint gondolkodni és élni? Nem túl földhözragadtak a kívánságaink? Ha másnak vagy magunknak jót szeretnénk, erősen gondolunk rá, sőt ki is mondjuk, mert hiszünk a kimondott szó erejében.

Télvíz idején, a karácsonyt várva ádventi, házaló népszokásaink már formájukban is magukban hordozzák a kívánság lényegét: közeledjünk embertársainkhoz, figyeljünk egymásra, kívánjunk jót a másiknak, így szeretetet adunk és kapunk is. Ilyen egyszerű lenne? IGEN.

„Disznóölő Szent András” idén, 2014-ben vasárnapra esik. „Annyi malaca legyen a kentek disznajának, hogy egyik ólból kifussanak, a másikba befussanak, a harmadikba is jussanak!” – hangzott valaha a Lucázók rigmusa december13-án, vagy „Szent István szolgáinak” regölése karácsonyt követve. Egy év múlva aztán kiderült, beteljesedtek-e a jókívánságok, ami a termés és az állatállomány szaporaságát illette. Mindennek rendelt ideje van, a munkának és az ünneplésnek egyaránt, a jókívánságokból azonban sose elég. Nem mindegy viszont, hogy komolyan gondolja-e az illető, amit mond, és megadja-e a módját. A betlehemezők viselkedésére például szigorú „Betlehemi rendtartás” vonatkozott Lövétén (Udvarhely megyében): „…nem szabad a kocsmahelységeken forogni, fonóseregbe lányokhoz járni, az utcákon néma csendben kell járni, továbbá nem szabad világi énekeket énekelni…”

Karácsony estéjén a kívánságok testet ölthetnek, mint ahogy Jézus, Isten egyszülött Fiaként ajándékul érkezett az emberiségnek. A sötétségen a Világosság győzedelmeskedik, ahogy a karácsonyi gyertyagyújtás is emlékeztet rá. A pásztorok és a napkeleti bölcsek is jókívánságaikkal halmozták el a Kisdedet. Napjaink betlehemezői – ha tovább éltetik e szokást- tréfás beköszönő szövegükkel megalapozhatják a háziak jó hangulatát: „Tüdős-májas, gombócos-huppántos jó estét a házigazdának!”, majd a végén, az adományt gyűjtve: „Isten áldja meg e háznak gazdáját, Töltse meg Isten pincéjét, kamráját!”

A jókívánságok áradata országszerte folytatódik karácsony másod- illetve harmadnapján, az Istvánok (december 26.) és a Jánosok (december 27.) köszöntésével, a János-napi szentelt borral megpecsételve. Bálint Sándor, jeles néprajzkutatónk írja, hogy a köszöntő szöveg „rítushoz, szakrális alkalomhoz, megszentelt hagyományhoz kapcsolódik.” Az alábbi, Ung megyéből származó, közelmúltig éltetett István- és János-napi köszöntő szolgáljon jókívánságul mindannyiunknak ne csak az ünnep idejére:

„Víg légyen ülésed, fekvésed, járásod, víg légyen máskor is erre virradásod. Sőt, ha néha-néha esik is hibája, Fordul hozzád az Úr Jézus orcája. És amikor lelked testedbül kiméne, Az Úrnak angyala őrizeted lészen.” Éljen!”

Kustánné Hegyi Füstös Ilona