Letölthető programfüzet:

programfuzet

Egyházi programokSZENTENDREI BAPTISTA GYÜLEKEZET (Rákóczi út 27.)
December 10. 17:00 Offline Center
Ifjúsági adventi est
December 16. 9:00 Baptista Imaház
Nyugdíjas adventi nap
December 24. 10:00 Baptista Imaház
Gyermekkarácsony
December 25. 10:00 Baptista Imaház
Gyülekezeti Karácsony
December 31. 10:00 Baptista Imaház
Hálaadó istentisztelet
Január 1. 16:00 Baptista Imaház
Újévi úrvacsorai istentisztelet

REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
(Református templom, Rákóczi út 14.)
December 24. 18.00
Óvodások karácsonya
December 24. 8.00 és 10.00
Istentisztelet
December 25. 8.00 és 10.00
Ünnepi istentisztelet, úrvacsora
December 26. 8.00 és 10.00
Ünnepi istentisztelet, úrvacsora
December 31. 18.00
Óévi istentisztelet
Január 1. 10:00
Újévi istentisztelet

SZERB ORTODOX PÜSPÖKSÉG
(Blagovesztenszka templom, Fő tér)
Január 6. 14.30
14.30 • Badnjak-fa
megáldása és elégetése a székesegyház udvarán
22.00 • Ünnepi virrasztásos istentisztelet
Január 7-8-9.
Karácsony 1.,2.,és 3. napja
10.00 • Ünnepi szent liturgia
16.00 • Vecsernye

HANUKA – A FÉNY ÜNNEPE
A hanuka a zsidóság nyolcnapos téli ünnepe, idén a polgári naptár szerint December 13-tól 20-ig tart.
A szentendrei Magyar-Izraeli Baráti Társaság idén is megrendezi az immár évek óta hagyományossá vált hanuka-ünnepségét. A rendezvényre a V-8 uszoda földszinti rendezvénytermében kerül sor December 17-én, vasárnap délután 4 órakor. A résztvevőket meglepetés-műsorral várjuk, a gyerekek pedig játékos gyertyagyújtáson vesznek majd részt, rabbi vezetésével, és – a hagyományoknak megfelelően – felidézik a történelmi eseményeket is. A MIZBT szervezői minden érdeklődőt szeretettel várnak!

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET - EVANGÉLIKUS TEMPLOM
(Bükköspart 2.)
December 24. 16:00
Karácsony esti istentisztelet
December 25. 10:00
Karácsony ünnepi
úrvacsorai istentisztelet
December 26. 10:00
Karácsony másodnapi
úrvacsorai istentisztelet
December 31. 18:00
Óév esti istentisztelet
December 31. 23:45
Éjféli istentisztelet
Január 1. 10:00
Újévi istentisztelet
Január 6. 18:00
Vízkereszt ünnepi istentisztelet

GÖRÖGKATOLIKUS PARÓKIA PLÉBÁNIATEMPLOM
(Templomdomb)
December 24.
Ószövetségi szentatyák vasárnapja, Karácsony vigíliája
11.00 Szent Liturgia – Szentendre
25. Karácsony
A mi Urunk Jézus Krisztus születése
11.00 Nagy Szent Bazil liturgiája – Szentendre
26. Karácsony 2. napja
Szűz Mária istenanyasága
11.00 Szent Liturgia – Szentendre
31. Vasárnap
Karácsony ünnepzárása
11.00 Szent Liturgia, Óév végi hálaadás – Szentendre
Január 1.
Urunk körülmetélése, Nagy Szt. Bazil főpap, Polgári Újév
11.00 Nagy Szent Bazil liturgiája – Szentendre

KATOLIKUS PLÉBÁNIÁK
(Péter-Pál templom - Péter-Pál u. 1.
Plébániatemplom- Templomdomb
Szent András Templom - Izbég, Templom u. 2.)
November 3-tól December 23-ig
Minden hétköznap 07:00 órától roráté mise a Péter-Pál templomban
Advent vasárnapi szentmisék:
07:30 • Templomdomb
9:00, 11:30, 18:00 • Péter-Páltemplom
December 24. 16:30
Pásztorjáték a Péter-Pál templomban
December 24. 24:00
Ünnepi szentmise a Péter-Pál és a Szent András Plébánia templomban
December 25-26.
Karácsonyi ünnepi szentmisék
07:30 • Templomdomb
9:00, 11:30, 18:00 • Péter-Páltemplom
10:00 • Szent András templom
December 31. 11:30
Szt. Család ünnepe: a jubiláns házaspárok megáldása a Péter-Pál templomban
December 31. 18:00
Óév esti szentmise a Péter-Pál templomban és hálaadó szentmise a Szent András templomban
December 31. 24:00
Ünnepi Szentmise a Szent András templomban
Január 1.
Újévi szentmisék
07:20, 09:00 • Templomdomb
11:30, 18:00 • Péter-Pál templom
10:00 • Szent András templom
Január 6.
Vízkereszti szentmisék

MENJÜNK MI IS BETLEHEMBE!

Óvodásokkal az Evangélikus Templomtól a Fő téri betlehemi istállóig, adventi szombatokon és vízkereszt napján.
December 2. szombat 16:00
„Megjövendölve volt régen…”
Angyali üdvözlet – Mária és József szobránál, az Evangélikus Templom udvar kapujánál az Evangélikus Zenei Óvoda és a Református Óvoda óvodásaival és óvónőivel. Horváth-Hegyi Olivér evangélikus lelkész beszél az angyali üdvözletről. Énekelnek a gyerekek és az óvónők, majd mécsessel a kezükben,
énekelve viszik az angyali üdvözletet a Dumtsakorzó forgatagába.
December 9. szombat 16:00
„Üdvözítőtök született…”
Az Evangélikus Templom melletti „pásztorok tanyája” faragott szobrai megelevenednek a Püspökmajori óvodások, óvónők pásztorjátékával. Dr. Harmathy András református lelkész beszél
a Biblia üzenetéről: „Üdvözítőtök született…” Pásztorokként indulnak a betlehemi istálló felé, mécsesekkel a kezükben, énekelve és helyenként botos táncot járva.
December 16. szombat 16.00
„Menjünk mi is Betlehembe…”
Az Evangélikus Templom melletti „pásztorok tanyájánál” szedelőzködnek, ajándékokat visznek magukkal a Bimbó utcai óvódások, óvó nénik. Dani Zsolt baptista lelkész útra bocsátja a kis „pásztorokat” a Biblia üzenetével. Imbolygó lámpásokkal, énekelve egészen a Fő téri betlehemi
istállóig mennek.
December 23. szombat 16:00
„Azon van egy rengő bölcső,
abban fekszik az Úr Jézus.”
A Fő téri betlehemi istálló „bölcsőjét” ringatják énekszóval a Szivárvány és a Szent András óvodák óvodásai és óvónői. Blankeinstein György római katolikus plébános üzenete karácsony estéjére. Az örömhírt elviszik a gyerekek mécsesekkel a kezükben, a Dumtsa-korzó sokadalmába.
Január 5. péntek 10:00
„Háromkirályok napján…”
Az Evangélikus Templom mellett gyülekeznek az óvodások, az óvónők, akik advent szombatjain
átélték a betlehemi történetet. Bécser Róbert ferences atya bezárja a karácsonyi ünnepkört. A gyerekek és az óvónők énekelve a Háromkirályok szobrához mennek. Három gyermek királynak öltözik, és együtt vonulnak a Fő téri betlehemi istállóig. Énekekkel, versekkel búcsúztatják a karácsonyi ünnepkört.